Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky se vztahují na vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu marmeladovazahrada.cz (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost SHS Agentura, s.r.o., Běžecká 2, 16000 Praha 6, IČ: 26186853, DIČ: CZ26186853. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno resp. jméno firmy, adresa, telefon a e-mail).

Objednávku může učinit kupující přímo v internetovém obchodě, nebo emailem. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 9:00 do 17:00. Pokud vaše objednávka k nám dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě.

Kupující potvrzením objednávky potvrzuje, že je starší 18 let. Současně bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. Cena, platba

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Prodávající je plátce DPH.

K ceně zboží je přičtena částka za dopravu a platbu prostřednictvím zásilkové společnosti nebo kurýra v ceně:

Malý balík: 110,- Kč
Velký balík: 150,- Kč

Platba probíhá dobírkou při převzetí zboží od dopravce, nebo převodem před odesláním zboží. Cena za dobírku činí 30,- Kč.

IV. Způsoby doručení, dodací lhůta

Zboží je expedováno v nejbližším možném termínu. Běžně do 2 dní, maximálně do týdne od potvrzení objednávky.

Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI prostřednictvím kurýrní služby, která bude kupujícího telefonicky informovat o termínu doručení.

Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR a SR.

V. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv e-mailem odeslaným kupujícím na e-mailovou adresu info@marmeladovazahrada.cz.

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jeho poškození.

Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit, poslat jako křehké.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v následujících případech:

má-li oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
není-li schopen doručit zboží v daném termínu,
není-li zboží již dostupné.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

VII. Bezpečnost a ochrana osobních dat

Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu Prodejce. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má právo požádat o vymazání z této databáze.

Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).

VIII. Záruka a reklamace

Během dodání společnost ručí za škody způsobné při dopravě.

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Prodejce se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě reklamace použijte konntaktní e-mail: info@marmeladovazahrada.cz.

 

Reklamační řád

1. Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta ode dne prodeje (odeslání).

2. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.

3. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. např. špatná těsnost zátky, atd.), kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem na info@marmeladovazahrada.cz. Do předmětu e-mailu kupující napíše „reklamace“.

4. V nejbližší možné době bude zákazník kontaktován.

5. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

6. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

Reklamace jsou vyřizovány individuálně.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Partneři:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet